Algemene lesvoorwaarden

‘De Popschool’ 2023

 1. De lesovereenkomst wordt door de leerling/cq. ouder(s)/voogd schriftelijk bekrachtigd, middels het hiervoor bestemde inschrijfformulier van De Popschool, waarmee de leerling uitdrukkelijk akkoord gaat alsook met de hierna vermelde voorwaarden en bepalingen van De Popschool, teneinde de muzieklessen te kunnen genieten.

 2.  De leerling verplicht zich zo goed mogelijk de aanwijzingen van de door de school aangewezen docent(en) op te volgen.

 3. Als een les geen doorgang kan vinden, i.v.m. verhindering van de docent, dan neemt de docent de verantwoordelijkheid voor het mogelijk uitwijken naar een andere docent, of wordt de les, bij nader afspraak tussen leerling en docent, op een ander tijdstip ingehaald.

 4. Lesverzuim van de leerling dient ten minste cq. 12 uur van tevoren, telefonisch of per mail door de leerling aan de administratie van De Popschool te worden gemeld.

 5. Bij in gebreke blijven van kennisgeving van verzuim, zoals hiervoor genoemd, vervalt het recht op inhalen van een les.

 6. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:                      a) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring).              b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van De Popschool).
  c) overlijden van de leerling.
  d) als de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen (in overleg met het bestuur van De Popschool).

 7. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt De Popschool zich het recht voor om voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en zal de geldelijke vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit voortvloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

 8. De leerling beschikt over een eigen instrument en is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de eventueel nodige lesmaterialen.

 9. Het lesrooster, wordt in onderling overleg vastgesteld en blijft voor zover mogelijk ongewijzigd.

 10. Vanwege de verplichte BTW invordering is het tarief (incl. BTW) voor personen vanaf 21 jaar met 21% vermeerderd.

 11. De Popschool houdt de schoolvakanties voor het basisonderwijs Midden Nederland aan. 52 weken,
  minus 12 vakantieweken. Welke te vinden zijn op www.depopschool.nl/vakantierooster/.

 12. De betaling middels automatische incasso wordt het lesgeld verspreid een jaar, twaalf maanden.

 13. Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er een factuur gemaakt met € 7,50 extra administratiekosten.

 14. Alle vermelde tarieven (onder andere op de website en dit formulier) zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het schooljaar. Alle voorwaarden en bepalingen en lesmaterialen van De Popschool vallen onder het juridisch recht  (onder andere auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht) van PvdH Music Vision. Op de lesovereenkomst tussen De Popschool  en leerling is het Nederlands recht van toepassing.

 15. Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of per mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één  kalendermaand. Na opzegging is nog lesgeld verschuldigd en de leerling heeft dan ook nog recht op les.
 
Aanvullend Koor
1. De leden moeten beschikken over een redelijke zangstem. Ervaring binnen een koor is niet vereist.

2. De leden dienen over voldoende motivatie te beschikken om deel te nemen aan repetities, uitvoeringen concerten en shows.

3. Het koor maakt tijdens de repetities gebruik van de faciliteiten van de repetitielocatie. Nuttigen van meegebrachte consumpties (bijvoorbeeld water) is toegestaan.

4. De docent bepaalt welke nummers door het koor worden ingestudeerd. De docent zal daartoe wel kunnen vragen om feedback en suggesties. De artistieke eindbeslissing wordt daarin echter altijd genomen door de docent. Zo wordt ook de kleding welke wordt gedragen tijdens de uitvoeringen bepaald door de docent (tijdens de repetities is de kledingkeuze vrij).

5. Leden dienen bij alle repetities aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van een dringende (privé-) omstandigheid die dit verhindert. Daarnaast zullen leden thuis enig voorwerk moeten verrichten ter voorbereiding op de repetitie.

6. Een lid dat verhinderd is bij de repetitie aanwezig te zijn, dient per e-mail een bericht van verhindering te verzenden aan De Popschool gemiste repetities worden niet gerestitueerd.

Aanvullend Musical
1. Tijdens de les dient er makkelijk zittende schoenen en kleding te worden gedragen (bijvoorbeeld schone gymschoenen, joggingbroek en T-shirt).

2. Ten behoeve van de veiligheid van de leerling mogen er geen sieraden, horloges, gsm telefoons tijdens de lessen worden gedragen. De school en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de leerling.

3. De school zal zich binnen haar mogelijkheden inspannen om de aangeslotene in staat te stellen een muzikale en /of choreografische educatie te verkrijgen, alsmede om binnen en buiten lestijd muziek-/musicalervaring op te doen.

4. Om het halfjaar is er een proefles moment. Nieuwe leerlingen zijn dan welkom om mee te doen met de lessen en hun ouders zijn de laatste 10 minuten van de les welkom om mee te kijken. Buiten deze proefles momenten worden bij de lessen uitsluitend leerlingen toegelaten. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor een tussentijdse proefles, waarbij de ouders van de proeflesleerlingen de laatste 10 minuten van de les worden toegelaten.

5. In totaal worden er 34 lessen gegeven per seizoen, 17 lessen per termijn.
 

Privacybeleid

Privacybeleid ‘De Popschool’

Versie 0.2. Deze pagina is voor het laatst aangepast op  12 april 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Popschool. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Popschool niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Popschool respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeld voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en bevatten slechts algemene gegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Cookie's

Over dit cookiebeleid
Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacybeleid.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen:depopschool.nl

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken we cookies?
Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website cookies van eerste partijen en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, om onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?
Essentieel:
sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.

Statistieken: deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het verbetering behoeft.

Marketing: Op onze website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we u tonen te personaliseren zodat ze voor u zinvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.

De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook door de externe advertentieproviders worden gebruikt om u ook advertenties op andere websites in de browser te laten zien.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.


Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?
Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsersessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.